POSTER SUNUMU HAZIRLAMA KURALLARI

Posterin maksimum boyutu 84 cm X 119 cm olmalıdır (A0 boyutu) ve dikey olarak hazırlanmalıdır. Poster oluşturulması sırasında linkde verilen poster örneğinden faydalanılabilir. Poster metni TÜRKÇE olmalıdır.

GEFIK'2016 da sunulacak olan posterler arasından hem bilimsel içeriğin aktarımı hem de görsellik açısından en iyi olan poster seçilerek ödül verilecektir. En iyi poster, Düzenleme Kurulu üyeleri tarafından belirlenecektir.

 GEFİK'2016 POSTER ÖRNEĞİ'ni indirmek için tıklayınız...

 MS/Openoffice/LibreOffice Power Point ya da LaTeX kullanarak hazırlayacağınız posterlerinizi hazırlama sürecinde bu power point belgesinde belirtilen kurallara mümkün olduğunca uymanız poster salonunda ortak bir düzenin oluşmasını sağlayacaktır.

  • Posterler düzenleme ve bilim kurulu tarafından önceden belirlenecek olan numaralandırmaya göre asılacaktır. Poster sunumu yapacak olan katılımcının, bilimsel programda belirtilen saatlerde posterinin başında bulunması gereklidir.
  • Posterlerin asılması için gerekli malzeme, poster alanındaki kongre görevlileri tarafından sağlanacaktır.
  • Belirlenen sürenin sonunda posterler, sahipleri tarafından kaldırılacaktır. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Düzenleme Kurulu sorumlu olmayacaktır.
  • Tüm sorularınız için Düzenleme Kuruluna This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Go to top